C4D三维模型切片插件 Toporizer 1.0 For Cinema 4D R19-S22 Win/Mac

C4D三维模型切片插件 Toporizer 1.0 For Cinema 4D R19-S22 Win/Mac C4D插件 第1张

可以在C4D中给任意模型制作切片效果,等高线效果,切片的厚度、密集程度等都可以自定义修改

支持的软件版本:

  • C4D R19-S22,Win/Mac

安装步骤:

  • 拷贝Toporizer 1.0文件夹到C4D安装目录的plugins里面即可

相关下载

点击下载

参与评论